Ośrodek Formacyjno - Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Skowronek

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla max. 45 osób na wózkach inwalidzkich, dla których zostały stworzone maksymalnie dobre warunki sanitarno-bytowe, pozbawione wszelkich barier architektonicznych.

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych w zakresie:

  • rehabilitacji narządu ruchu (osoby na wózkach inwalidzkich)
  • rehabilitacji ogólnej w warunkach stacjonarnych
  • rehabilitacji neurologicznej późnej w warunkach stacjonarnych
  • rehabilitacji ortopedycznej
  • rehabilitacji reumatologicznej

 

Więcej informacji